Offerte-aanvraag

Vraag direct geheel vrijblijvend een offerte aan.

24-uurs service

Wij zijn 24 uur 7 dagen in
de week bereikbaar op
+31(0)10 - 2262613 en
info@cincotech.nl

Bel mij terug

Wij bellen u graag terug op het voor u meest geschikte tijdstip.

Disclaimer

Cincotech BV wijst u ten aanzien van de website www.cincotech.nl op het volgende: De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Cincotech BV. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cincotech BV. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Cincotech BV met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Het kan voorkomen dat een getoond product om diverse reden niet meer beschikbaar is.

De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Cincotech BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Cincotech BV alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Cincotech BV niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze website leiden naar websites buiten het domein van cincotech.nl, welke geen eigendom zijn van Cincotech BV, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van cincotech.nl. Hoewel Cincotech BV uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die geen eigendom zijn van Cincotech BV wordt afgewezen.

Cincotech BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Aan de inhoud van de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.